کتاب قانون جذابیت – گفتگو چهارم

در بخش سوم کتاب قانون جذابیت اثر جری و استر هیکس درباره اینکه دانش آفریدن [...]

کتاب قانون جذابیت – گفتگو سوم

در بخش دوم کتاب قانون جذابیت اثر جری و استر هیکس آموختیم که چگونه می‌توانیم [...]

کتاب قانون جذابیت – گفتگو دوم

در بخش اول کتاب قانون جذابیت اثر جری و استر هیکس آموختیم که بعد روحانی ما، [...]

کتاب قانون جذابیت – گفتگو اول

امروز درباره کتاب قانون جذابیت (The law of attraction) اثر استر و جری هیکس (Esther [...]

کتاب دعوتگر حرفه‌ای – گفتگو دوم

در بخش اول کتاب دعوتگر حرفه‌ای اثر تیم سِیلز بررسی کردیم که با استفاده از [...]

کتاب دعوتگر حرفه‌ای – گفتگو اول

امروز درباره کتاب دعوتگر حرفه‌ای (Professional inviter) اثر تیم سِیلز (Tim sales)  با هم گفتگو [...]

کتاب دایره اول – گفتگو دوم

در بخش اول کتاب دایره اول اثر رندی گیج بررسی کردیم که تکثیر در مرحله [...]

کتاب دایره اول – گفتگو اول

امروز درباره کتاب دایره اول (making the first circle work) اثر رندی گیج (randy Gage) [...]

کتاب صفات بایسته یک رهبر – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب صفات بایسته یک رهبر اثر جان مکسول بررسی کردیم که هر [...]

کتاب صفات بایسته یک رهبر – گفتگو دوم

در بخش اول گفتگو کتاب صفات بایسته یک رهبر به مفاهیم مهم رهبریت پرداختیم. با [...]

کتاب صفات بایسته یک رهبر – گفتگو اول

امروز درباره کتاب صفات بایسته یک رهبر (The 21 Indispensable Qualities of a Leader) اثر جان [...]

کتاب نگرش یعنی همه چیز – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب نگرش یعنی همه چیز از جف کلر بررسی کردیم که تغییر [...]