کتاب در ستایش اتلاف وقت – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب در ستایش اتلاف وقت اثر آلن لایتمن، تناقض بین آرامش و [...]

کتاب تئوری انتخاب – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب تئوری انتخاب اثر ویلیام گلسر، نویسنده‌ این کتاب، به مفهوم اصلی [...]

کتاب هفت عادت مردمان موثر – گفتگو دوم

در گفتگوی اول از کتاب هفت عادت مردمان موثر با اصول اخلاقی و سه عادت [...]

کتاب چیرگی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب چیرگی یاد گرفتیم که باید در شروع کار صبور باشیم و [...]

4 دیدگاه