کتاب حل موانع شادی – گفتگو اول

امروز درباره کتاب حل موانع شادی (Solve For Happy) اثر محمد گودت (Mo Gawdat)  با [...]

کتاب هنر شاد زیستن – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب هنر شاد زیستن اثر هاوارد سی. کاتلر و تنزین جیاتسو، معنویت [...]

کتاب ایکیگای – گفتگو اول

امروز درباره کتاب ایکیگای (Ikigai) اثر هکتور گارسیا (Héctor García) با هم گفتگو می‌کنیم. این [...]