کتاب اقتصاد تشکر – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب اقتصاد تشکر اثر گری وینرچاک، درباره چگونگی جذب مشتریان به کمک [...]

کتاب اقتصاد تشکر – گفتگو اول

کتاب اقتصاد تشکر (The Thank You Economy) اثر گری وینرچاک (Gary Vaynerchuk) ، یک رویکرد [...]

کتاب هر برند یک قصه است – گفتگو اول

کتاب هر برند یک قصه است (Building a storybrand) اثر دونالد میلر (Donald Miller)، به [...]

کتاب جایگاه سازی برند – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب جایگاه سازی برند اثر ال ریس و جک تروت، درباره استراتژی‌های [...]

کتاب جایگاه سازی برند – گفتگو اول

امروز درباره کتاب جایگاه سازی برند (Positioning)  اثر ال ریس و جک تروت (Al Ries, [...]

کتاب گاو بنفش – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب گاو بنفش اثر ست گادین، با مفهوم و منظور گاو بنفش [...]

کتاب گاو بنفش – گفتگو اول

امروز درباره کتاب گاو بنفش (Purple Cow) اثر ست گادین (Seth Godin) با هم گفتگو [...]