کتاب چه کسی پنیر مرا برداشت؟

کتاب چه کسی پنیر مرا برداشت؟ (Who Moved My Cheese) اثر اسپنسر جانسون (Spencer Johnson) [...]

کتاب هوش اجتماعی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب هوش اجتماعی اثر دنیل گلمن، مفاهیمی مانند تاثیرات عاطفی از فردی [...]

کتاب هفت عادت مردمان موثر – گفتگو اول

امروز درباره کتابی غیرداستانی تحت عنوان هفت عادت مردمان موثر (The 7 Habits of Highly [...]