کتاب راهنمای NFT – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب راهنمای NFT اثر مت فورتنو و کوهریسون تری، به نکاتی درباره [...]

کتاب پیشنهاد رد نشدنی – گفتگو چهارم

در گفتگوی سوم کتاب پیشنهادی رد نشدنی اثر مارک جوینر، به بررسی تعدادی از پیشنهادهای [...]

کتاب پیشنهاد رد نشدنی – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب پیشنهادی رد نشدنی اثر مارک جوینر، به عناصری که یک پیشنهاد [...]

کتاب پیشنهاد رد نشدنی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب پیشنهادی رد نشدنی اثر مارک جوینر، به اهمیت بازاریابی در زندگی [...]

کتاب پیشنهاد رد نشدنی – گفتگو اول

کتاب پیشنهاد رد نشدنی (The  Irresistible  Offer) نوشته مارک جوینر، (Mark  Joyner) مدیر بازاریابی و [...]

کتاب گاو بنفش – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب گاو بنفش اثر ست گادین، با انواع مشتری و مصرف‌کننده آشنا [...]