کتاب والدین سمی – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب والدین سمی درباره‌ی ویژگی‌های والدین سمی گفتگو کردیم و به این [...]

کتاب والدین سمی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول درباره کتاب والدین سمی اثر سوزان فوروارد، رفتارهای منفی والدین سمی که [...]