کتاب شیب – گفتگو اول

امروز درباره کتاب شیب (The Dip) اثر ست گادین (Seth Godin) با هم گفتگو می‌کنیم. [...]

کتاب شفای زندگی – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی گفتیم که ما همانی هستیم که [...]

کتاب هنر کار کردن – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب هنر کار کردن فهمیدیم که شکست‌ها و ناکامی‌های روزمره زندگی ترسی [...]