کتاب والدین سمی – گفتگو چهارم

در گفتگوی سوم درباره‌ی والدین سمی نوشته‌ی سوزان فوروارد، سخنان ظالمانه و راه‌های نفوذشان در [...]

بخشش و شهامت – داستان سوم

گفتگو کوتاه امروز با ChatGPT درباره داستان کوتاهی است به‌نام بخشش و شهامت اثر دن [...]

کتاب شفای زندگی – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی گفتیم که ما همانی هستیم که [...]