کتاب باج‌گیری عاطفی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب باج‌گیری عاطفی درباره معنای باجگیری عاطفی صحبت کردیم و نظر ChatGPT [...]

کتاب برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال – گفتگو اول

امروز درباره کتاب برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال (The Bullet Journal Method) اثر رایدر کارول [...]