کتاب قانون جذابیت – گفتگو سوم

در بخش دوم کتاب قانون جذابیت اثر جری و استر هیکس آموختیم که چگونه می‌توانیم [...]

کتاب تاثیر – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب تاثیر ، تکنیک‌های میانبر را بررسی کردیم و گفتیم که بعضی [...]