کتاب افسانه کاریزما – گفتگو سوم

در گفتگو دوم از کتاب افسانه کاریزما اثر اولیویا فاکس کابان، درباه اهمیت قدرت و [...]

کتاب این ‌قدر فکر و خیال نکن – گفتگو اول

کتاب این‌ قدر فکر و خیال نکن (Stop Overthinking)‌ اثر نیک ترنتون (NickTrenton)، به عنوان [...]

کتاب حل موانع شادی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب حل موانع شادی اثر محمد گودت، با نظرات نویسنده کتاب و [...]

کتاب حل موانع شادی – گفتگو اول

امروز درباره کتاب حل موانع شادی (Solve For Happy) اثر محمد گودت (Mo Gawdat)  با [...]