کتاب در ستایش اتلاف وقت – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب در ستایش اتلاف وقت اثر آلن لایتمن، اهمیت بازی به عنوان [...]

کتاب در ستایش اتلاف وقت – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب در ستایش اتلاف وقت اثر آلن لایتمن، تناقض بین آرامش و [...]

کتاب در ستایش اتلاف وقت – گفتگو اول

آلن لایتمن (Alan Lightman)، در کتاب در ستایش اتلاف وقت (In Praise of Wasting Time)، [...]