کتاب باج‌گیری عاطفی – گفتگو پنجم

کتاب باج‌گیری عاطفی – گفتگو پنجم

در گفتگوی چهارم کتاب باج‌گیری عاطفی بررسی کردیم که چه عواملی وجود دارند که به باجگیران عاطفی کمک می‌کنند تا بتوانند تسلط بالایی بر روی رفتار فرد قربانی داشته باشند و سرنخ پیدا کنند که بتوانند بالاترین نفوذ را بر روی رفتار ما داشته باشند. همچنین نظر ChatGPT را در مورد اینکه باجگیران عاطفی چه زمانی فعالیت خود را برای جلب توجه و ترحم بالا می‌برند پرسیدیم. اکنون ادامه گفتگو.

ویژگی‌هایی که ما را در قبال باج‌گیری ‌آسیب‌پذیر می‌سازد

User

هیچ یک از خصوصیات زیر زیان‌آور نیستند؛ درصورتی‌که به شکل متعادلی باشند. حتی برخی از آن‌ها خصوصیاتی مثبت و حتی قابل‌تحسین به نظر می‌رسند، به شرطی که به شکل افراطی درنیایند. اما زمانی که این خصوصیات اختیار زندگی‌مان را به دست می‌گیرند و به جنگ هوش و اعتمادبه‌نفس و قاطعیتمان می‌روند، اجازه می‌دهیم که تحت استثماری قوی قرار بگیریم.

 • معتاد به تأیید بودن
 • اجتناب از خشم، برقرارکننده‌ی صلح
 • سرزنش‌پذیری
 • دلسوزی و همدلی
 • خود ناباوری

آن‌طور که از کتاب باج‌گیری عاطفی برمی‌آید، این است که فرد قربانی بهترین معلم برای فرد باج‌گیر عاطفی است و با واکنشی که به رفتارهای اولیه فرد باج‌گیر برای خاتمه بحث نشان می‌دهد، به او یاد می‌دهد که چگونه تحت‌فشار قرار می‌گیرد و تسلیم می‌شود. آیا می‌توانید چند مثال در مورد این رفتارها بزنید؟

ChatGPT

بله درست است که برخی از اوقات فرد باج‌گیر عاطفی ممکن است از واکنش‌های قربانی برای فراگیری برای تسلط بهتر بر روی او استفاده بکند. این واکنش‌ها معمولاً شامل واکنش‌های حسی، عاطفی و رفتاری افراد قربانی هستند که ممکن است به طور غیرمنطقی و غیرسالم به رفتارهای فرد باج‌گیر عاطفی ترجمه شوند و نهایتاً باعث تقویت رفتارهای فرد باجگیر شوند. چند مثال از این نوع واکنش‌ها به رفتارهای باج‌گیری عاطفی عبارت‌اند از:

واکنش‌های حسی: فرد باج‌گیر عاطفی ممکن است با ایجاد واقعیت‌های مصنوعی یا بزرگ‌نمایی احساسات و نیازهای خود، احساسات گناه، ترس و اضطراب قربانی را تقویت کند. به‌عنوان‌مثال، او ممکن است با اظهار نیاز به توجه یا عشق، قربانی را به تردید درباره واقعیت احساساتش مبدل کند.

واکنش‌های عاطفی: فرد باج‌گیر عاطفی ممکن است با تجسم‌ها و تصورات ناپسند از وضعیت‌ها و رویدادها، احساسات عاطفی منفی قربانی را افزایش دهد. او ممکن است اظهار کند که قربانی او را نادیده می‌گیرد یا به او توجه نمی‌کند تا احساس گناه و ترس در او بیشتر شود.

واکنش‌های رفتاری: فرد باج‌گیر عاطفی ممکن است با استفاده از رفتارهای مختلف، قربانی را به تسلیم شدن و اجازه‌دادن برای رسیدن به خواسته‌ها و نیازهای خود ترغیب کند. به‌عنوان‌مثال، او ممکن است با تهدید به ترک‌کردن رابطه کند یا با استفاده از خودزنی و ابراز نارضایتی، قربانی را تحت‌فشار قرار دهد تا به مطالبات او پاسخ دهد.

این مثال‌ها نشان‌دهنده این است که واکنش‌های قربانی ممکن است به طور نادرست توسط فرد باج‌گیر عاطفی تفسیر شده و نهایتاً باعث تقویت رفتارهای باج‌گیری او شوند؛ بنابراین، فرد باج‌گیر عاطفی به‌عنوان معلم برای خاتمه بحث از واکنش‌های قربانی استفاده می‌کند و در نتیجه به تثبیت و تقویت رفتارهای نادرست خود می‌پردازد. برای مقابله با این نوع رفتارها، افراد قربانی نیاز دارند تا به تأمل در رفتارهای خود و نحوه واکنش به باج‌گیری عاطفی به صورت مداوم ادامه دهند و در صورت لزوم، از کمک مشاوره روان‌شناختی استفاده کنند.

تأثیر باجگیری عاطفی در زندگی فرد

User

شرافت نقطه‌ای در درونمان است که ارزش‌ها و اخلاقیاتمان در آن جایگزین شده‌اند و به ما نشان می‌دهند کدام کارمان درست و کدام غلط است. بسیاری از افراد در فهرست‌کردن بایدها و نبایدهایی که راهنمای زندگی‌شان هستند با مشکلی روبه‌رو نمی‌شوند، اما پیوندزدن این اعتقادات به متن زندگی‌مان و دفاع از آن‌ها در قبال باج‌گیری عاطفی بسیار دشوارتر است. ما با زیرپا نهادن شرافت خود، یکی از شفاف‌ترین نیروهای هدایت‌کننده‌ی زندگی‌مان را از دست ‌می‌دهیم و دستخوش امواج می‌شویم.

جمله تأمل‌برانگیز در کتاب باج‌گیری عاطفی این است که باج‌گیری عاطفی شاید زندگی ما را در معرض خطر قرار ندهد؛ اما یکی از ارزشمندترین داشته‌هایمان را از ما می‌گیرد. شرافتمان را. به نظر شما منظور نویسنده از بیان این جمله چیست؟

ChatGPT

منظور نویسنده از بیان این جمله این است که باج‌گیری عاطفی، اگرچه از نظر مادی زندگی ما را به خطر نمی‌اندازد، اما از نظر روحی و احساسی می‌تواند آسیب‌های جدی به ما وارد کند. فرد باج‌گیر عاطفی تلاش می‌کند با استفاده از رفتارها و روش‌های غیرسالم، احساس شرافت و اعتبار قربانی را به هم بریزد و او را به تسلیم و اجازه‌دادن به برآورده کردن خواسته‌ها و نیازهای خود ترغیب کند.

این جمله اشاره دارد که باج‌گیری عاطفی ممکن است باعث کاهش شرافت و اعتمادبه‌نفس قربانی شود. وقوع باج‌گیری عاطفی ممکن است باعث احساس به وجود آمدن حس بی‌ارزشی و ناکامی در قربانی شود و او را به اندیشه‌های منفی درباره خود و ارتباطاتش با دیگران سوق دهد. فرد باج‌گیر عاطفی ممکن است با ایجاد واقعیت‌های مصنوعی یا بزرگ‌نمایی احساسات و نیازهای خود، احساس گناه، ترس و اضطراب قربانی را تقویت کند و او را به تسلیم شدن و پاسخ‌دادن به مطالبات او ترغیب کند.

در نهایت، این جمله نشان‌دهنده این است که باج‌گیری عاطفی، هرچند ممکن است از نظر مادی به ما آسیب نرساند، اما باعث کاهش شرافت و اعتماد به نفس و زیان روحی و احساسی ما می‌شود. به همین دلیل، مقابله با باج‌گیری عاطفی و ایجاد روابط سالم‌تر و محترمانه با دیگران از اهمیت بالایی برخوردار است.

تبدیل آگاهی به عمل

User

بسیاری از ما فکر می‌کنیم می‌توانیم مسائل مربوط به باج‌گیری عاطفی‌مان را با زنجیره‌ای از رفتارهای آشنا حل کنیم و جان سالم به در ببریم. اتهامات باج‌گیر را می‌پذیریم، ملامت‌هایش را قبول می‌کنیم، عذرخواهی می‌کنیم و سرانجام تسلیم می‌شویم. این جریان منطق خاصی دارد. ما می‌دانیم که چگونه عمل کنیم و تسلیم‌شدن رهایی فوری را به دنبال دارد. اما اگر به واکنش‌هایی بیاویزیم که به آن‌ها خوگرفته‌ایم، هرگز نمی‌توانیم به کلیدهایی دست یابیم که به باج‌گیری عاطفی خاتمه می‌دهند.

حال که ویژگی‌های افراد باج‌گیر و روش‌های آن‌ها برای باج‌گیری را شناختیم و از تأثیر رفتار فرد قربانی برای قدرت‌گرفتن فرد باج‌گیر اطلاع پیدا کردید، به نظر شما چگونه می‌توانیم اطلاعات خود را در عمل مورد استفاده قرار دهیم؟ لطفاً با مثال توضیح دهید.

ChatGPT

برای استفاده از اطلاعات شناخته‌شده در مورد رفتارهای باج‌گیری عاطفی، می‌توانیم رویکردهای مختلفی را اجرا کنیم:

تشخیص باج‌گیری عاطفی: اولین گام برای مقابله با باج‌گیری عاطفی، تشخیص این رفتار در ارتباطات ما است. با شناختن نشانه‌ها و رفتارهایی که ممکن است نمایانگر باج‌گیری عاطفی باشند، می‌توانیم از ابتدایی‌ترین مراحل این روند جلوگیری کنیم.

ارتقای اعتمادبه‌نفس: با شناختن روش‌های باج‌گیری عاطفی و تأثیر آن‌ها بر رفتار ما، می‌توانیم اعتمادبه‌نفس خود را ارتقا داده و از احساس عدم ارزشیابی و ناکامی در برابر فرد باج‌گیر عاطفی جلوگیری کنیم. به‌عنوان‌مثال، اگر می‌دانیم که فرد باج‌گیر عاطفی تلاش می‌کند با ترس و اضطراب ما را تحت‌فشار قرار دهد، می‌توانیم اعتمادبه‌نفس خود را افزایش داده و به روش‌های سالم‌تر برای مواجهه با این ترس‌ها و اضطراب‌ها روی‌آوریم.

آموزش مهارت‌های ارتباطی: آموزش مهارت‌های ارتباطی مؤثر می‌تواند به ما کمک کند تا با ارتباط‌های سالم‌تری با دیگران برخورد کنیم و به‌راحتی با رفتارهای باج‌گیر عاطفی مقابله کنیم. به‌عنوان‌مثال، می‌توانیم مهارت‌های ارتباطی مثل مراقبت از خود و ابراز حس مراقبت و علاقه به دیگران را تقویت کنیم.

ایجاد مرزهای سالم: برای جلوگیری از اینکه رفتارهای ما به‌راحتی توسط فرد باج‌گیر عاطفی تحت‌فشار قرار گیرند، می‌توانیم مرزهای سالم و واضح در ارتباط با او تعیین کنیم. این مرزها می‌تواند به ما کمک کند تا به دیگران نشان دهیم که چه نوع رفتارهایی را قبول نمی‌کنیم و به علت احترام به خود و مرزهایمان، اجازه تلاش برای فریب و تحت‌فشار قرار دادنمان را نخواهیم داد.

جستجوی کمک حرفه‌ای: درصورتی‌که احساس کنیم با رفتارهای باج‌گیری عاطفی سروکار داریم و به‌تنهایی نمی‌توانیم با آن مقابله کنیم، بهتر است به کمک حرفه‌ای مثل مشاوره روان‌شناختی و تربیت بالینی روی‌آوریم. این نوع کمک می‌تواند به ما کمک کند، رفتارهای ناپسند را شناسایی کرده و راه‌های مؤثری برای مقابله با آن‌ها یاد بگیریم.

استفاده از اطلاعات شناخته‌شده در مورد باج‌گیری عاطفی می‌تواند به ما کمک کند تا روابط سالم‌تری را با دیگران ایجاد کنیم و از اثرات منفی این نوع رفتارها جلوگیری کنیم. هدف اصلی باید تحقق روابط محترمانه و سالم با دیگران باشد تا به‌جای باج‌گیری عاطفی، ارتباطات صادقانه و متقابل را تجربه کنیم.

قدم‌به‌قدم تا پایان‌دادن به باج‌گیری عاطفی

User

اگر می‌خواهید به طور مؤثری با باج‌گیری عاطفی مقابله کنید، ناچارید واکنش‌های کاملاً متفاوت و مهارت‌های جدید ارتباطی را یاد بگیرید. کلماتی که از دهان شما خارج می‌شود باید تغییر کند و با الگوی تازه‌ای از واکنش‌ها و بیان احساسات جایگزین شود. باید لحن عاطفی بیان احساسات و واکنش‌هایتان را هم عوض کنید. باید الگوی تکراری مقاومت، فشار و تسلیم را درهم بشکنید. با جایگزین‌کردن باورهای جدید به‌جای باورهای قدیمی، می‌توانید آرامش یابید، احساس قدرت بیشتری بکنید و شهامت بیشتری برای اقدام به عمل در خود بیابید.

هر زمان که احساس می‌کنید، در مقابل فشارهای باج‌گیر عاطفی در حال غرق‌شدن هستید، این سه مرحله را انجام دهید: مکث کنید، مشاهده کنید و راهکاری بیابید.

زمانی که دست به عملی‌کردن یافته‌ها و راهکارهایتان برای مقابله با فرد باج‌گیر می‌زنید، طبیعی است که بزرگ‌ترین نگرانی شما شیوه برخورد او در این شرایط است.

پیشنهاد سوزان فوروارد چهار راهکار ارتباط غیرتدافعی، پذیرش باج‌گیر به‌عنوان هم پیمان، معامله پایاپای و استفاده از شوخی است. به نظر شما راهکار دیگری نیز برای مقابله وجود دارد؟ با ذکر مثال علت برتری راهکار خودتان را توضیح دهید.

ChatGPT

بله در مقابله با فرد باج‌گیر عاطفی، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. یکی از راهکارهای مهم و مؤثر در مقابله با باج‌گیری عاطفی، ایجاد مرزهای سالم و اجازه ندادن به فرد باج‌گیر برای اینکه مرزهای شخصی و احساسی‌تان را نقض کند، است.

با ایجاد مرزهای سالم و واضح، می‌توانید به فرد باج‌گیر نشان دهید که چه نوع رفتارها را قبول نمی‌کنید و با احترام به خود و حقوقتان، اجازه تلاش برای فریب و تحت‌فشار قرار دادنتان را نخواهید داد. این راهکار می‌تواند به شما کمک کند تا قوی‌تر و مقاوم‌تر در مقابل باج‌گیری عاطفی عمل کنید.

مثال: فرض کنید یکی از دوستانتان به طور مداوم شما را به‌خاطر نقدهای سخت و انتقادات غیرسازنده مورد باج‌گیری عاطفی قرار می‌دهد و به شما احساس گناه و ترس ازدست‌دادنش را می‌دهد. شما می‌توانید با ایجاد مرزهای سالم و با بیان واضح این مسئله که انتقادات بی‌مورد او را قبول نمی‌کنید و نمی‌خواهید مورد سرزنش او قرار بگیرید، تلاش او را برای باج‌گیری به‌مرورزمان کمتر کنید و نشان دهید که این روش‌ها بر روی شما تأثیری ندارند.

برتری این راهکار در این است که با ارتقای مرزهای سالم، شما به ورود به بازی باج‌گیری عاطفی پاسخ منفی می‌دهید و به‌جای اینکه درگیر احساسات منفی و باج‌گیری شوید، خودتان را به حفظ اعتبار و شرافتتان مجبور می‌کنید. به‌این‌ترتیب، فرد باج‌گیر عاطفی به‌مرورزمان از ادامه رفتارهای باج‌گیری‌اش بی‌نتیجه می‌ماند و شما به این ترتیب از اثرات منفی این رفتار جلوگیری می‌کنید.

سخن آخر

User

همه‌ی تدارکاتی که برای مقابله با باج‌گیر دیده‌اید به این نقطه ختم می‌شود، به لحظه‌ای که تصمیمتان را به باج‌گیر می‌گویید.

راهکارهای اصلی مقابله با فرد باج‌گیر:

 • ارتباط غیرتدافعی
 • پذیرش باج‌گیر به‌عنوان هم پیمان
 • معامله‌ی پایاپای
 • استفاده از شوخی

تغییر رفتار، جریانی ساده و فوری نیست. حتی با کسب مهارت در اجرای راهکارهایی که در این کتاب آموخته‌اید، گاه به نتایج درست دست نمی‌یابید. اشتباه می‌کنید، دچار ترس می‌شوید، تلاش می‌کنید؛ اما با شکست روبه‌رو می‌شوید‌. این‌ها برای همه اتفاق می‌افتد. اما هم از موفقیت‌ها و هم از شکست‌هایتان خواهید آموخت. زمانی که دیگر انتظار نداشته باشید دیگران تغییر کنند و بر تغییر رفتار خودتان تمرکز کنید، چه معجزاتی که رخ نمی‌دهند. وقتی مه را شکافتید و مانع باج‌گیری عاطفی شدید، احساس شگفت‌انگیز داشتن تعادل و زندگی طبیعی به شما باز می‌گردد. سردرگمی و ملامت خود که بخش دائمی زندگی‌تان شده بود، دود می‌شود و به آسمان می‌رود و احساس اعتمادبه‌نفس و حرمت نفس جایگزین آن می‌گردد.

با هر قدمی که برای یادگیری و استفاده از راهکارهای خلع سلاح باج‌گیر عاطفی برمی‌دارید، موجودیتتان و شرافتتان را هرچه بیشتر تثبیت می‌کنید.

لطفا شما هم جمع بندی خود را از این کتاب بفرمایید

ChatGPT

در این بحث، باج‌گیری عاطفی یک الگوی نارسایی ارتباطی است که در آن فرد باج‌گیر تلاش می‌کند با القای حس ترس، تنبیه، گناه و تعهد به دیگران، احساس گناه خودکنترل کند و نیازها و خواسته‌های خود را به‌دست آورد. افراد باج‌گیر عاطفی به چهار دسته تنبیه‌کنندگان، خود تنبیه‌کنندگان، دردکشیدگان و وسوسه‌کنندگان تقسیم می‌شوند، اما برخی از خصوصیات اخلاقی مشترک آن‌ها می‌تواند شامل عدم احترام به حریم شخصی دیگران، بی‌اعتمادی، تحمیل احساسات و خواسته‌های خود به دیگران و مداومت در اجرای این رفتارها باشد.

برای مقابله با باج‌گیری عاطفی می‌توان از راهکارهای متنوعی استفاده کرد، از جمله:

 1. تشخیص باج‌گیری عاطفی و شناخت رفتارها و روش‌های مربوط به آن.
 2. افشای راهکارهای باج‌گیری عاطفی و ایجاد مرزهای سالم در ارتباطات با دیگران.
 3. ایجاد اعتمادبه‌نفس و افزایش شرافت شخصی برای مقابله با احساسات منفی.
 4. تقویت مهارت‌های ارتباطی و مدیریت احساسات برای بهبود روابط با دیگران.
 5. استفاده از روش‌های مذاکره و معامله برای ارتقای ارتباطات متقابل و متناسب با نیازها و خواسته‌ها.
 6. جستجوی کمک حرفه‌ای در مواجهه با رفتارهای باج‌گیری عاطفی و بهره‌گیری از منابع روان‌شناسی.

همچنین مهم است به این نکته توجه کنیم که مقابله فرد قربانی با باج‌گیری عاطفی نیازمند صبر و تمرکز است و ممکن است نتایج مثبت به‌صورت فوری به دست نیاید. اما با ارتقای آگاهی و تسلط بر راهکارهای مناسب، می‌توان بهبود و بهسازی روابط اجتماعی و احساسات شخصی را تجربه کرد.

User

متشکرم که تا پایان این گفتگو با من همراه بودید

ChatGPT

خواهش می‌کنم. من هم ممنونم. اگر سؤال یا نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید، همیشه آماده‌ام که کمک کنم. امیدوارم که این گفتگو برای شما مفید و مؤثر بوده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *