کتاب شش ستون عزت نفس – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب شش ستون عزت نفس اثر ناتانیل برندن بر اهمیت عزت نفس [...]

کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان که از دوره آموزشی ویدیویی پیام [...]