کتاب شانس و رازها – اتاق فکر شانس و اقبال

قصد دارم اتاق فکری را با موضوع “شانس و اقبال” تشکیل دهم و آن را [...]

6 دیدگاه

کتاب چگونه کتاب بخوانیم – گفتگو اول

امروز قصد داریم درباره‌ی چگونه درست کتاب خواندن با یکدیگر گفتگو کنیم. در طول تاریخ، [...]

کتاب در اهمیت پرسیدن – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب در اهمیت پرسیدن اثر الکساندرا کارتر، اهمیت پرسیدن و اهمیت پرسشگری [...]