کتاب آیین دوست‌یابی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب آیین دوست‌یابی اثر دیل کارنگی، در مورد اهمیت بنیادین بذرهای احترام [...]

کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه – گفتگو اول

کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه (The Consolations of Philosophy) اثر آلن دو باتن Alain de Botton))، [...]

کتاب دنیای سوفی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول درباره کتاب دنیای سوفی اثر یوستین گردر، به دنبال آشنایی با فلسفه [...]

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری – گفتگو دوم

در قسمت اول گفتگو کتاب آشنایی با هنر پرسشگری نوشته‌ی لیندا الدر و ریچارد پل [...]