کتاب تاثیر – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب تاثیر ، تکنیک‌های میانبر را بررسی کردیم و گفتیم که بعضی [...]