کتاب اثر سایه – گفتگو اول

کتاب اثر سایه (The Shadow Effect) اثر دبی فورد (Debbie Ford) بر پایه مفهومی به [...]

کتاب تئوری مدیریت زندگی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب تئوری مدیریت زندگی اثر کلیتون کریستنسن، به بررسی رازهای پشت پرده [...]

کتاب قانون جذابیت – گفتگو چهارم

در بخش سوم کتاب قانون جذابیت اثر جری و استر هیکس درباره اینکه دانش آفریدن [...]

کتاب قانون جذابیت – گفتگو اول

امروز درباره کتاب قانون جذابیت (The law of attraction) اثر استر و جری هیکس (Esther [...]