کتاب هوش اجتماعی – گفتگو سوم

در بخش دوم گفتگوی کتاب هوش اجتماعی نوشته دنیل گلمن، ابتدا نقش کلیدی شبکه‌های عصبی [...]

کتاب هوش اجتماعی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب هوش اجتماعی اثر دنیل گلمن، مفاهیمی مانند تاثیرات عاطفی از فردی [...]

کتاب هوش اجتماعی – گفتگو اول

کتاب هوش اجتماعی (Social Intelligence) اثر دنیل گلمن (Daniel Goleman) ما را با ماجراجویی جالبی [...]