کتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی – گفتگو اول

کتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی (Can’t Hurt Me) نوشته دیوید گاگینز (David Goggins) معروف [...]

کتاب با چرا شروع کنیم – گفتگو اول

امروز درباه کتاب با چرا شروع کنیم (Start with Why) از سایمون سینک (SimonSinek) با [...]

کتاب انگیزه شروع – گفتگو دوم

در ابتدای گفتگو اول کتاب انگیزه شروع  ChatGPT پیشنهادهایی برای داشتن انگیزه و انرژی بیشتر [...]