کتاب افسانه کاریزما – گفتگو سوم

در گفتگو دوم از کتاب افسانه کاریزما اثر اولیویا فاکس کابان، درباه اهمیت قدرت و [...]

کتاب باج‌گیری عاطفی – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب باج‌گیری عاطفی ویژگی‌های افراد باجگیر را بررسی کردیم و همچنین بررسی [...]