کتاب لبخند و باران

در میان هیاهوی زندگی و شلوغی روزمره، گاهی نیاز داریم تا به لحظات کوچک و [...]

کتاب دایره اول – گفتگو اول

امروز درباره کتاب دایره اول (making the first circle work) اثر رندی گیج (randy Gage) [...]

کتاب هنر کار کردن – گفتگو اول

امروز درباره کتاب هنر کار کردن (The Art of Work) اثر جف گوینز (Jeff Goins) [...]