کتاب شانس و رازها – اتاق فکر شانس و اقبال

قصد دارم اتاق فکری را با موضوع “شانس و اقبال” تشکیل دهم و آن را [...]

6 دیدگاه

کتاب صبح جادویی – گفتگو دوم

 در گفتگو اول کتاب صبح جادویی اثر هال الرود، در مورد مفاهیم موفقیت و عوامل [...]

کتاب نقش شانس – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب نقش شانس اثر نسیم نیکلاس طالب با ChatGPT درباره راه‌های میانبر [...]

کتاب نقش شانس – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب نقش شانس اثر نسیم نیکلاس طالب درباره قطعی نبودن نظریه‌ها و [...]

کتاب نقش شانس – گفتگو اول

کتاب نقش شانس (fooled by randomness) نوشته نسیم نیکولاس طالب (nassim nicholas taleb)، به بررسی [...]