کتاب مانیفست چک لیست – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب مانیفست چک لیست به بررسی ایده نویسنده در مورد داشتن چک [...]

کتاب برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال – گفتگو اول

امروز درباره کتاب برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال (The Bullet Journal Method) اثر رایدر کارول [...]

کتاب کار عمیق – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب کار عمیق اثر کال نیوپورت، درباره تاثیرات مخرب تکنولوژی گفتگو کردیم و [...]