کتاب راهنمای درمان اهمال‌کاری – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب راهنمای درمان اهمال‌کاری، مبحث مقابله با اهمال‌کاری و ترس از ناشناخته‌ها [...]

کتاب راهنمای درمان اهمال‌کاری – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب راهنمای درمان اهمال‌کاری، موضوع اهمال‌کاری به‌عنوان یک معضل رایج مورد بحث [...]

کتاب راهنمای درمان اهمال‌کاری – گفتگو اول

کتاب راهنمای درمان اهمال‌کاری (The Procrastinator’s Guide to Getting Things Done) اثر مونیکا رامیرز باسکو [...]