کتاب برنامه ریزی عصبی – کلامی (NLP) – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب برنامه ریزی عصبی – کلامی اثر رومیلا ردی و کیت بورتون، [...]

کتاب راه روشن است – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب راه روشن است متوجه شدیم که باید تا دیر نشده نشانه‌های [...]