کتاب ریکی دست کج – داستان‌های کودکانه

در این گفتگو با هوش مصنوعی ChatGPT به بررسی کتاب ریکی دست کج (Ricky Sticky [...]

کتاب شش ستون عزت نفس – گفتگو اول

ناتانیل برندن (Nathaniel Branden) در کتاب شش ستون عزت نفس (The Six Pillars of Self-Esteem) [...]

کتاب هنر دستیابی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب هنر دستیابی ابتدا بر اهمیت تمرین، آزمون و خطا به عنوان [...]

کتاب صفات بایسته یک رهبر – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب صفات بایسته یک رهبر اثر جان مکسول بررسی کردیم که هر [...]