کتاب تصویری چطور شروع کنیم

کتاب چطور شروع کنیم (How to Begin) اثر مایکل بانگی استانیر (Michael Bungay Stanier) به این [...]

کتاب چطور شروع کنیم – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب چطور شروع کنیم ویژگی اهداف ارزشمند را بررسی کردیم. ایده اولیه [...]