کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو اول

مسیر زندگانی ما چگونه خواهد بود اگر توانایی پیش‌بینی دقیق آینده را داشته باشیم؟ اقدام [...]

کتاب چگونه کمال‌گرا نباشیم – گفتگو سوم

در بخش دوم از گفتگو درباره کتاب چگونه کمال‌گرا نباشیم به مدیریت انتظارات پرداختیم. مدیریت [...]

کتاب چگونه کمال‌گرا نباشیم – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب چگونه کمال‌گرا نباشیم به این موضوع پرداختیم که چگونه می‌توانیم از [...]