کتاب قانون جذابیت – گفتگو سوم

در بخش دوم کتاب قانون جذابیت اثر جری و استر هیکس آموختیم که چگونه می‌توانیم [...]

کتاب صفات بایسته یک رهبر – گفتگو دوم

در بخش اول گفتگو کتاب صفات بایسته یک رهبر به مفاهیم مهم رهبریت پرداختیم. با [...]