کتاب وابی‌سابی – گفتگو دوم

مفهوم وابی‌سابی از فرهنگ ژاپنی به ما می‌آموزد که زیبایی را در سادگی و نواقص [...]

کتاب نگرش یعنی همه چیز – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب نگرش یعنی همه چیز از جف کلر بررسی کردیم که تغییر [...]

کتاب راه هنرمند – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون یاد گرفتیم که چطور می‌توانیم خشم [...]

کتاب هنر کار کردن – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر کار کردن متوجه شدیم که با گوش کردن به ندای [...]