کتاب چگونه عاقل بمانیم – گفتگو اول

کتاب چگونه عاقل بمانیم (How To Stay Sane) اثر فیلیپا پری (Philippa Perry) تاکید می‌کند [...]

کتاب فقر احمق می‌کند – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب فقر احمق می‌کند اثر الدار شفیر و سندهیل مولاینیتن، متوجه شدیم [...]