کتاب سفر‌های مارکوپولو – گفتگو چهارم

در گفتگوی سوم از کتاب سفر‌های مارکوپولو اثر روستیکلو دا پیزا، با مردمان سرزمین‌های شرقی [...]

کتاب هنر سیر و سفر – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر سیر و سفر اثر آلن دوباتن، بررسی کردیم که به [...]