کتاب اقتصاد تشکر – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب اقتصاد تشکر اثر گری وینرچاک، درباره چگونگی جذب مشتریان به کمک [...]

کتاب اقتصاد تشکر – گفتگو اول

کتاب اقتصاد تشکر (The Thank You Economy) اثر گری وینرچاک (Gary Vaynerchuk) ، یک رویکرد [...]