کتاب ایکیگای – گفتگو اول

امروز درباره کتاب ایکیگای (Ikigai) اثر هکتور گارسیا (Héctor García) با هم گفتگو می‌کنیم. این [...]

کتاب راه روشن است – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب راه روشن است متوجه شدیم که باید تا دیر نشده نشانه‌های [...]

کتاب چیرگی – گفتگو اول

امروز درباره کتاب چیرگی (Mastery) اثر رابرت گرین (Robert Greene) با هم گفتگو می‌کنیم. این [...]

2 دیدگاه

کتاب هنر کار کردن – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب هنر کار کردن فهمیدیم که شکست‌ها و ناکامی‌های روزمره زندگی ترسی [...]

کتاب هنر کار کردن – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر کار کردن متوجه شدیم که با گوش کردن به ندای [...]

کتاب هنر کار کردن – گفتگو اول

امروز درباره کتاب هنر کار کردن (The Art of Work) اثر جف گوینز (Jeff Goins) [...]