کتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم درباره کتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی بررسی کردیم که تجسم موفقیت‌ها [...]

کتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی – گفتگو اول

کتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی (Can’t Hurt Me) نوشته دیوید گاگینز (David Goggins) معروف [...]