کتاب کوچکِ (خیلی خلاصه) نیمه تاریک وجود

کتاب نیمه تاریک وجود (The Dark Side of the Light Chasers) اثر دبی فورد (Debbie [...]

کتاب هفت عادت مردمان موثر – گفتگو دوم

در گفتگوی اول از کتاب هفت عادت مردمان موثر با اصول اخلاقی و سه عادت [...]