کتاب شفای زندگی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب شفای زندگی متوجه شدیم که انسان‌ها برای تغییر باید آمادگی ذهنی [...]

کتاب شفای زندگی – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی گفتیم که ما همانی هستیم که [...]