کتاب تولید محتوای متنی – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب تولید محتوای متنی که از دوره آموزشی ویدیویی سید محمد حسینی [...]

کتاب تولید محتوای متنی – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب تولید محتوای متنی که از دوره آموزشی ویدیویی سید محمد حسینی [...]

کتاب تولید محتوای متنی – گفتگو اول

امروز درباره دوره آموزشی ویدیویی تولید محتوای متنی از سید محمد حسینی با هم گفتگو [...]

کتاب قوانین محتوا – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب قوانین محتوا اثر آن هندلی و چارلز چپمن متوجه شدیم که [...]

کتاب قوانین محتوا – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب قوانین محتوا اثر آن هندلی و چارلز چپمن درباره خصوصیات محتوای [...]