کتاب تصویری کار عمیق

کتاب کار عمیق (Deep Work) اثر کال نیوپورت (Cal Newport) به انجام ندادن همزمان کارها [...]

2 دیدگاه

کتاب افسانه چندوظیفگی – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب افسانه چندوظیفگی اثر دیو کرنشاو، به بررسی مفهوم چندوظیفگی و انجام [...]

کتاب راه روشن است – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب راه روشن است اثر اپرا وینفری متوجه شدیم که هر فرد [...]

کتاب کار عمیق – گفتگو اول

کال نیوپورت (Cal Newport)  نویسنده کتاب کار عمیق (Deep Work) اعتقاد دارد که در دنیای [...]