کتاب تصویری چه کسی پنیر مرا برداشت؟

کتاب مصور چه کسی پنیر مرا برداشت؟ (Who Moved My Cheese) اثر اسپنسر جانسون (Spencer [...]

کتاب چه کسی پنیر مرا برداشت؟

کتاب چه کسی پنیر مرا برداشت؟ (Who Moved My Cheese) اثر اسپنسر جانسون (Spencer Johnson) [...]

کتاب تختخوابت را مرتب کن – گفتگو اول

هر سفر بزرگ با یک گام کوچک شروع می‌شود. کتاب تختخوابت را مرتب کن (Make [...]

کتاب اثر مرکب – گفتگو اول

امروز درباره کتاب اثر مرکب (The Compound Effect) اثر دارن هاردی (Darren Hardy) با هم [...]

کتاب عادت‌‌های اتمی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب عادت‌های اتمی درباره تاثیر تغییرات کوچک در رقم خوردن اتفاقات بزرگ [...]

کتاب عادت‌‌های اتمی – گفتگو اول

این‌بار قصد داریم درباره کتاب عادت‌های اتمی (Atomic Habits)، ماهیت تغییرات و نقش تغییرات کوچک [...]

کتاب انگیزه شروع – گفتگو دوم

در ابتدای گفتگو اول کتاب انگیزه شروع  ChatGPT پیشنهادهایی برای داشتن انگیزه و انرژی بیشتر [...]