کتاب اعترافات یک تبلیغاتچی – گفتگو اول

امروز درباره کتاب اعترافات یک تبلیغاتچی (Confessions of an Advertising Man) اثر دیوید اگیلوی ( [...]

کتاب تاثیر – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب تاثیر گفتیم که ممنوعیت‌ها خواستنی‌تر هستند و ChatGPT چند مثال در [...]