کتاب تبلیغات خلاق – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب تبلیغات خلاق اثر لوک سالیوان درباره سادگی و وضوح تبلیغات تاثیرگذار [...]