کتاب بیرون از اداره – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب بیرون از اداره (Out of Office) اثر آن هلن پیترسون (Anne [...]

کتاب بیرون از اداره – گفتگو اول

کتاب بیرون از اداره (Out of Office) اثر آن هلن پیترسون (Anne Helen Petersen), چارلی [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 – اهمیت داستان 3

در گفتگوی دوم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1  اثر فرانک ای. دیکسون، ساندرا اسمیت، به بررسی [...]

کتاب اصل 80-20 – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب اصل 80-20  اثر ریچارد کاچ، مفهوم این اصل را متوجه شدیم [...]