کتاب دعوتگر حرفه‌ای – گفتگو دوم

در بخش اول کتاب دعوتگر حرفه‌ای اثر تیم سِیلز بررسی کردیم که با استفاده از [...]

کتاب دعوتگر حرفه‌ای – گفتگو اول

امروز درباره کتاب دعوتگر حرفه‌ای (Professional inviter) اثر تیم سِیلز (Tim sales)  با هم گفتگو [...]

کتاب دایره اول – گفتگو اول

امروز درباره کتاب دایره اول (making the first circle work) اثر رندی گیج (randy Gage) [...]