کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان که از دوره آموزشی ویدیویی پیام [...]