کتاب افسانه کاریزما – گفتگو اول

در شروع کتاب افسانه کاریزما (The Charisma Myth) اثر اولیویا فاکس کابان (Olivia Fox Cabane) [...]

کتاب حل موانع شادی – گفتگو اول

امروز درباره کتاب حل موانع شادی (Solve For Happy) اثر محمد گودت (Mo Gawdat)  با [...]