کتاب گربه راهنمای ما – گفتگو دوم

در بخش اول گفتگو درباره کتاب گربه راهنمای ما اثر استفان گارنیه به موضوعاتی مربوط [...]

کتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم درباره کتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی بررسی کردیم که تجسم موفقیت‌ها [...]

کتاب والدین سمی – گفتگو اول

کتاب والدین سمی (Toxic Parents) نوشته‌ی سوزان فوروارد (Susan Forward) به ما می‌آموزد که گذشته [...]

کتاب باج‌گیری عاطفی – گفتگو پنجم

در گفتگوی چهارم کتاب باج‌گیری عاطفی بررسی کردیم که چه عواملی وجود دارند که به [...]