کتاب راهنمای تفکر نقادانه – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب راهنمای تفکر نقادانه اثر نیل براون، به بحث درباره استدلال و [...]

کتاب سقلمه – گفتگو اول

امروز درباره کتاب سقلمه (Nudge) اثر ریچارد تالر و کاس سانستین (Richard Thaler and Cass [...]